Klubbowling

Hos Kuglen og Keglen har vi mange forskellige bowlingklubber som alle tilbyder hver deres mulighed for samvær, aktivitet og hygge.

Bowlingklubben PEFT

Bowlingklubben Odder

Ældresagens Bowlingklub

Odder Firma Idræt

Bowlingklubben Lavia

Kuglen og Keglen samarbejder med disse klubber. Klubberne har hver især deres eget reglement som overholdes jf. de aftaler der er indgået. For spørgsmål vedr. de forskellige klubber, bedes De kontakte den enkelte klub.