Privatlivspolitik

Behandling af personoplysninger

Når du foretager bestilling og køb af arrangementer via vores hjemmeside, afgiver du nogle personoplysninger, som behandles af os. 

Vi skal derfor oplyse dig om følgende:


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Skriv en mail til info@kuglenogkeglen.dk eller ring til os på 86 54 13 00.

 

2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at opfylde aftaleforholdet med dig, herunder gennemføre dit køb. Det er endvidere så vi kan sikre os at du modtager din ordrebekræftelse, og derved kan bekræfte at det er den korrekte person der reserverer hos os.

 

3. Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende oplysninger om dig: navn, adresse, postnummer, email, og har en log over dine foretidige, nutidige og fremtidige reservationer.

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. 

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

 

6. Sletning af oplysninger 

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Vi sletter selvfølgelig dine oplysninger på din forespørgsel.

 

7. Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet 

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker oplysninger slettet eller berigtiget, skal du rette henvendelse til info@kuglenogkeglen.dk eller 86 54 13 00.

 

8. Klage til Datatilsynet
Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.